• REGULAMIN


      Regulamin Sklepu Internetowego klikzoo.pl

 

          § 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem klikzoo.pl jest  Wojciech Trybała Osiedle Powstańców Sląskich 15F/4, 44-240 Żory  NIP: 5521167981, REGON: 388431239

 2. Adres korespondencyjny, oraz adres do wysyłania zwrotów i reklamacji: Osiedle Powstańców Sląskich 15F/4, 44-240 Żory,

 3. Adres e-mail do kontaktu: sklep@klikzoo.pl

 4. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu

 5. Definicje: 

 6. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
  KLIENT – 
  (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 
  (2) osoba prawna; albo 
  (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 
  KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. 
  PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
  SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: 
  www.klikzoo.pl
  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem klikzoo.pl  jest  Wojciech Trybała osiedle Powstańców Sląskich 15F/4 , 44-240 Żory NIP: 5521167981, REGON: 388431239, adres poczty elektronicznej:sklep@klikzoo.pl
  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
  USŁUGOBIORCA – 
  (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; 
  (2) osoba prawna; albo 
  (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) 
  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem  klikzoo.pl jest firma Wojciech Trybała Osiedle Powstańców Sląskich 15F/4, 44-240 Żory Nip: 5521167981, REGON 388431239


          § 2. Dokonywanie transakcji

 1. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym klikzoo.pl

 2. Klient może złożyć zamówienie na stronie internetowej klikzoo.pl poprzez koszyk zamówień, który znajduje się na stronie, telefonicznie lub na adres e-mail : sklep@klikzoo.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Klientowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych. 

 4. Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów są wiążące w momencie składania przez Klienta zamówienia. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki, które ponosi Klient. Koszty wysyłki uzależnione są od łącznej wagi produktów i rodzaju dostawy. W szczególnych przypadkach Klientowi przysługuje darmowa dostawa.

 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:


  - Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki ( u kuriera, w paczkomacie)
  - Płatności zwykłym przelewem na konto:  60 1050 1676 1000 0092 8373 5042
  - Płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Sky-Pay obsługiwanego przez BLUMEDIA S.A.

  Podmiotem świadczącym usługę płatności online jest Blue  Media S.A.

  Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  Visa, Visa Electron, Mastercard, Master Card Electronic, Maestro

 6. Każdy klient otrzymuje potwierdzenie kupna towaru w postaci dowodu sprzedaży. Dowód sprzedaży jest skanowany i wysyłany drogą elektroniczną na adres email klienta. Klienci mogą również otrzymać fakturę na firmę bez Vat, która to faktura będzie wysyłana na wskazany adres email klienta. Przy wyborze faktury  na firmę klient obowiązany jest podać bardziej szczegółowe dane do faktury( Nazwa firmy, Nip, adres )

 7. Produkty prezentowane w cenach promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji.

 8. Klienci niezarejestrowani oraz dokonujący zakupów pierwszy raz w sklepie nie mogą korzystać z opcji dostawy  ZA POBRANIEM

 

          § 3. Terminy Płatności

 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 3. Na wpłatę za zakupiony towar w przypadku przelewu na konto bankowe czekamy do 7 dni od daty zakupu. Po tym terminie przy braku wpłaty zamówienie jest anulowane

 

 


          § 4. Realizacja dostawy.

         Koszty, sposoby i termin dostawy produktów

 

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 2. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie ) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności i Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży jak również w Regulaminie sklepu.

 3. Zamówiony towar może być dostarczony na adres podany przez Klienta lub do Punktu Odbioru Osobistego

  4..Wysyłkę produktów z kategorii Akwarystyka prowadzona jest z odrębnego magazynu usytuowanego w innym mieście.
  W związku z czym może się zdarzyć sytuacja w której zamawiane produkty ( np. z kategorii Kot,Pies,Gryzonie,Ptaki- magazyn X) oraz ( Akwarystyka - magazyn Y) będą wysyłane z dwóch różnych magazynów( X,Y)
  W takiej sytuacji produkty dostarczone będą w dwóch paczkach a kwoty dostaw zsumowane.

  5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu oraz cennik

  Kurier INPOST za pobraniem: 20 zł
  Paczkomaty INPOST, KURIER  INPOST


        a) do 50 zł                           13,99 zł
        b) od 50 zł do 150 zł             9,90 zł
        c)  od 150 zł do 250 zł          4,90  zł
        d) od 250 zł  1 paczka          0,00 zł 

       
 Są to opłaty za każde rozpoczęte 25 kg zamówionego towaru dla paczki paczkomatowej a dla paczki kurierskiej do 30 kg. Kolejna paczka to kolejne opłaty według powyższego cennika. 

       6. Za nie odebranie przesyłki paczkomatowej oraz kurierskiej Klient ponosi koszty ponownej przesyłki.
                       
       7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: w pierwszym dniu roboczym od momentu złożeniu zamówienia, w przypadku wybranej płatność przy odbiorze.W przypadku wyboru przez Klienta                     sposobu płatnoś przelewemm,płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

       8. Termin dostawy Produktu do Klienta uzależniony jest od terminu dostępności produktów, podanego w opisach produktów. W przypadku zamówienia produktów z różnym terminem                               dostępności, zamówienie będzie realizowane zgodnie z najdłuższym terminem dostępności. Nie dłużej jednak niż 14 dni.

       9.Termin dostępności produkui liczony jest od rozpoczęcia realizacji  zamówienia. Termin dostępności jest orientacyjny i uzależniony od dostępności produktu w magazynach  dostawców. Jeżeli            dany produkt nie jest dostępny w zamówionej ilości, sklep klikzoo.pl poinformuje o tym  Klienta przed upływem terminu dostępności. W przypadku niedostępności produktu czas realizacji                    może się  wydłużyć, lub realizacja może być niemożliwa. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji   zamówienia, wprowadzić zmiany w produktach, lub anulować                                zamówienie. 

      10. Produkty dostarczane są bez wad, o ile w opisie produktów nie zaznaczono inaczej

          § 5. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru 

      1. Konsument dokonujący zakupów w Internetowym sklepie klikzoo.pl może bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie do 14 dni od dnia wydania rzeczy,                         zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 

         Prawo to nie przysługuje w przypadku:
         -rzeczy nieprefabrykowanych, wykonanych według specyfikacji konsumenta,  
         -rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin trwałości, 
         -rzeczy dostarczonych w nie zapieczętowanym opakowaniu, 
         -której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

      2. Klient może zrezygnować z zamówienia wysyłając na emaila : sklep@klikzoo.pl stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy . Przykład: Ja imię i nazwisko niniejszym informuję o moim                 odstąpieniu od umowy sprzedaży dokonanej w dniu......następujących rzeczy.......w cenie......ilości....cena dostawy....Zwrot zapłaconej kwoty proszę o przesłanie na rachunek ....................
           Przykładowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłane jest na email klienta wraz z zamówieniem. Nie należy go jednak w przypadku rezygnacji z zakupu odsyłać w paczce wraz ze                  zwróconym towarem tylko na email sklepu.

      3.  W przypadku rezygnacji z zakupionego produktu Klient zanim odeśle produk wraz z formularzem zwrotu umiejscowionego w paczce ( może być napisany odręcznie) zawsze                                 najpierw  skontaktuje  się emailowo lub telefonicznie  ze sprzedawcą  w celu ustalenia danych do formularza zwrotu oraz w celu ustalenia dokładnego adresu zwrotu towaru.                     Adresem zwrotu może być. sklep internetowy klikzoo.pl znajdujący się pod adresem   Osiedle Powstańców Sląskich 15F/4, 44-240 Żory  lub inny adres ten z którego została wysłana paczka.
      4.  W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba,               że zmiana była konieczna w granicach zwykłego rozsądku. 
      5.  W przypadku wystąpienia konieczności  zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej             Zamawiającego albo  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy uzyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba ,  że konsument zgodził się na inny rodzaj                         zwrotu który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
      6.  W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. W  przypadku zwrotu towarów, koszt zwrotu może być wyższy niż cena standardowej               paczki pocztowej.

      7. Sklep nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
      
      8.Nie przyjmujemy zwrotów roślin oraz produktów na specjalne zamówienie np. gąbki ciętej pod klienta

      9. Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą wymienioną w § 3. pkt. 1. 

 

         § 6. Reklamacje 

 

 1. W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się ze sklepem poprzez e-mail: sklep@klikzoo.pl lub  tel. 787-978-579

 2. W przypadku reklamowania przez Klienta towaru, należy go dostarczyć pod adres: Osiedle Powstańców Sląskich 15F/4, 44-240 Żory 44-240 Żory lub inny ustalony emailowo lub telefonicznie adres zwrotu wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji oraz dokumentacją zdjęciową przedstawiającą całe oryginalne opakowanie producenta. 

 3. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 4. Sklep klikzoo.pl w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 5. Zamówienia, które klienci otrzymali niekompletne ,należy zgłaszać mailowo: sklep@klikzoo.pl l lub telefonicznie 787978579, dokumentując zdjęciem dowodu sprzedaży i zawartości paczki w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.                                                                              6                                                                              
  Uwaga :Wszystkie paczki dostarczane przez kuriera, a wszczególności poczki odbierane za pobraniem muszą być sprawdzane w obecności kuriera. W razie watpliwosci co do jakości produktu powinien być wtedy sporządzony protokuł uszkodzenia towaru  podpisany przez kuriera.
  ( Czasem zdarza się, że paczka może być uszkodzona w czasie transportu dlatego wszystkie paczki są ubezpieczone. Żeby jednak otrzymać zwrot ubezpieczenie od firmy kurierskiej wymagany jest bezwzględnie formularz uszkodzenia )

  § 7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

  2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

  3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://klikzoo.pl w zakładce Polityka prywatności

           § 8. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Zmiana Regulaminu:  
  - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów Sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

 3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji zamówień Sklep klikzoo.pl będzie się starał rozstrzygać z Klientami polubownie. 

 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Właściwość sądu regulują stosowne przepisy KC.

 6. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o procedurach zgłaszania i rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 


  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17.05.2021

 

 

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny